πίσω στην αρχική

Συχνές Ερωτήσεις:

Τι είναι το επιγραφείο;

Το επιγραφείο είναι το μέρος όπου η γραφιστική και η επιγραφοποιεία γίνονται ένα.

Τι κάνει το επιγραφείο να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό;

Δίνουμε έμφαση στην ποιότητα, την πρωτοτυπία και αγαπάμε τη δουλειά μας.

Τι είναι η εταιρική ταυτότητα - branding;

Η εταιρική ταυτότητα είναι ο τρόπος με τον οποίο μία επιχείρηση προβάλλει
τον εαυτό της στο ευρύ κοινό. Τα πιο βασικά χαρακτηριστικά της, εκδηλώνονται
κυρίως με οπτικά μέσα. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται στοιχεία όπως: το λογότυπο,
χαρακτηριστικά εταιρικά χρώματα, έντυπα και σήμανση με τα ίδια πρότυπα σχεδίασης.

Ποια είναι η σημασία μιας δυνατής εταιρικής ταυτότητας;

Η εταιρική ταυτότητα χαρακτηρίζει μια επιχείρηση. Είναι η πρώτη εικόνα που
δημιουργεί κάποιος για την επιχείρηση μας χωρίς να μας έχει γνωρίσει.
Η πρώτη εντύπωση. Πρέπει λοιπόν να μπορεί να επικοινωνήσει επιτυχημένα,
τα πιστεύω, τις αξίες και τους στόχους, καθώς και αυτό που κάνει την επιχείρηση
να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό. 

Τι είναι η σήμανση;

Η σήμανση είναι η σχεδίαση ή η χρήση επιγραφών, σημάτων και συμβόλων για
την προβολή ενός μηνύματος σε μια συγκεκριμένη ομάδα, συνήθως με σκοπό
την καθοδήγηση και το μάρκετινγκ.